Komotini

Ο Δήμος Κομοτηνής έχει μια μακρά ιστορία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών την οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα με σταθερά βήματα συνεχίζει το σχεδιασμό των επόμενων συνεργασιών με στόχο τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών που θα αποδώσουν αμοιβαία στα συνεργαζόμενα μέρη, ενώ θα αξιοποιήσουν τη στρατηγική θέση του Δήμου και τη γειτνίαση με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, αλλά και ευρύτερα τη θέση της περιοχής στα Βαλκάνια.

Συμμετοχή σε Δίκτυα

Energie-Cities

Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει στο δίκτυο ‘Energie-Cities’ το οποίο αποτελεί την ένωση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών που προωθούν την τοπική βιώσιμη ενεργειακή πολιτική.

Η ένωση που δημιουργήθηκε το 1990 αντιπροσωπεύει σήμερα περισσότερες από 1000 κωμοπόλεις και πόλεις σε 26 χώρες. Τα γραφεία του δικτύου βρίσκονται στις Βρυξέλλες και το Μπεζανσόν της Γαλλίας, ενώ μέρος της ομάδας λειτουργεί στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας και στο Παρίσι.

Κύριοι στόχοι του δικτύου είναι να ενισχύσει το ρόλο και τις δεξιότητές των μελών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας, για να:

αντιπροσωπεύσει τα ενδιαφέροντά και να επηρεάσει τις πολιτικές και τις προτάσεις που γίνονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αστικής πολιτικής

αναπτύξει και να προωθήσει τις πρωτοβουλίες των μελών του μέσω της ανταλλαγής των εμπειριών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων.

Ιστοσελίδα δικτύου: http://www.energy-cities.eu

 

European Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πόλεων και Περιφερειών για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά είναι μια πρωτοβουλία της Συνόδου των τοπικών και περιφερειακών αρχών, σε συνεργασία με τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για θέματα Ρομά

Η ομάδα έργου της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας εδρεύει στο Στρασβούργο της Γαλλίας, μέσα στην Σύνοδο των τοπικών και περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Συμμαχία ήδη έχει πραγματοποιήσει δύο πιλοτικές δράσεις στα τέλη του 2012 σε θέματα εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης και οικιστικής αποκατάστασης.

Ιστοσελίδα δικτύου: www.roma-alliance.org

 

Αδελφοποιήσεις

Ο Δήμος Κομοτηνής έχει αδελφοποιηθεί μέχρι σήμερα με δήμους της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, βασιζόμενος στην πρότερη συνεργασία με τους δήμους αυτούς, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της των τουρκικών Δήμων Yalova και Yildirim, αλλά και στη γειτνίαση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Δήμου Kardzhali Βουλγαρίας.

 

Πιο συγκεκριμένα οι αδελφοποιημένοι δήμοι είναι:

Δήμος Yalova Τουρκίας (αρ.αποφ/σης 64/18-02-2003)

Ιστοσελίδα - http://www.yalova.bel.tr/

Δήμος Yildirim Τουρκίας (αρ. αποφ/σης 22/15-01-2003)

Ιστοσελίδα - http://www.yildirim.bel.tr/

Δήμος Kardzhali Βουλγαρίας (αρ.απόφ/σης 155/22-07-2010)

Ιστοσελίδα – http://www.kardjali.bg/

 

Προγράμματα διακρατικής συνεργασίας

GREENSPOTS

Innovative and environmentally friendLy Network for the Development and Promotion of Entrepreneurship (Καινοτόμο και Περιβαλλοντικά φιλικό δίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας)

Διασυνοριακό Πρόγραμμα: Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

Kύριος σκοπός είναι η συνεργασία μεταξύ των εταίρων ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις του και να προχωρήσουν στον (επανα)σχεδιασμό του κοινού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή, θέτοντας τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της πολιτικής τους.

Η Κ. Καραθεοδωρή είναι επικεφαλής εταίρος του έργου.

Προυπολογισμός: 783.902,00 €

Ιστοσελίδα: http://www.greenspotstourism.eu/

 

GIMMIE SHELTER

Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups (Κοινή στρατηγική για την κοινωνική προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων)

Διασυνοριακό Πρόγραμμα: Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων παιδιών τα οποία πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης με πολλούς τρόπους. Η Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος του έργου.

Προϋπολογισμός: 2.300.000,00 €

 

OUTLAND

Ανάπτυξη Ανοικτών Πρωτοκόλλων και Εργαλείων για την Εκπαίδευση-Κατάρτιση Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών (Δασικών Πυρκαγιών) Σε Ελλάδα-Βουλγαρία

Διασυνοριακό Πρόγραμμα: Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

Βασική επιδίωξη του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας στη διαχείριση φυσικών καταστροφών (δασικές πυρκαγιές), με εκπαιδευτικά βοηθήματα, βάσεις δεδομένων, αλλά και τις αναγκαίες υποδομές, εργαλεία και μηχανισμό για τη λειτουργία σε διασυνοριακό επίπεδο από τους ίδιους τους εθελοντές σε Ελλάδα και Βουλγαρία και μετά το πέρας του προγράμματος.

Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει ως εταίρος στο έργο και η Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. παρέχει τεχνική υποστήριξη.

Προϋπολογισμός: 1.157.379,50 €

Ιστοσελίδα: http://www.outland-project.eu/

 

ORIENTGATE

Structured network for integration of Climate knowledge Into policy and territorial planning

Διακρατικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe - SEE)

Αντικείμενο του προγράμματος είναι ο σχηματισμός δικτύου για την ενσωμάτωσης της γνώσης στον τομέα του περιβάλλοντος στο σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών. Ο Δήμος Κομοτηνής είναι στρατηγικός συνεργαζόμενος εταίρος και παρατηρητής. Τις ενέργειες για τη συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα αλλά και την ανάληψη της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο ανέλαβε η Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε.

 

Ιστοσελίδα: http://www.orientgateproject.org/

footer F1

footer F2

Log in